Skip to main content


Handlevogn: kr 0,00

Info

Skip Navigation Links.

Produkter

Vi anbefaler:

Fylt kvit Fagerklokke 'Snøvit'.

Konvensjon om biologisk mangfold (CBD)

Klima- og miljødepartementet har underskrevet på et internasjonalt lovverk for å ivareta biologisk mangfold og hindre introduksjon og spredning av fremmede arter. Konvensjonen trådte i kraft i 1993 og i 2010 ble den oppdatert med en strategisk plan med 20 delmål for å stanse tapet av naturmangfold.

Norge er forpliktet til å følge opp med å sette nasjonale mål og utvikle en nasjonal handlingsplan. Det medfører at en del planteslekter og arter av stauder, busker og trær har havnet på ei forbudsliste. Forbudte planter kan ikke lengre selges.

Andre planter er ført opp på ei svarteliste der landskapsarkitekter og anleggsgartnere må søke om å få benytte angitte planteslag. Private hageeiere kan fortsatt benytte svartelistede planter i egen hage uten å søke.

Planteslag som er oppført på forbudslista vil ikke bli solgt fra vår planteskole, men for enkelte busker er det gjort en utsettelse slik at forbudet trer i kraft først om 5 år (2021).

I vårt planteutvalg gjelder dette:

  1. Alpegullregn (Laburnum alpinum)
  2. Rødkornell 'Fairbanks' (Swida/Cornus sericea)

Vi selger en del svartelistede planter, og ber deg som kunde vurdere spredningsfaren før du kjøper disse.

Spredningsfare - VIS AKTSOMHET

Myndighetene har pålagt alle planteprodusenter om å informere deg som kunde om å VISE AKTSOMHET ved utplanting av hageplanter som kan spre seg fra din hage og ut i naturen.

Planteslag klassifisert med spredningsfare i vårt sortiment, er angitt med VIS AKTSOMHET i planteomtalen.

I nord vil nok spredningsfaren for en del svartelistede sorter ikke være like stor som lenger sør pga. klimatiske forhold.

Som hageeier bør du vurdere spredningsfaren der du bor og gjøre nødvendige tiltak.

Artsdatabanken vedlikeholder oversikten over svartelistede planter, og den ble sist oppdatert i 2012. Det finnes også mye god informasjon på nettet om temaet, se google søk på temaet Svartelistede hageplanter